Varning för falska e-postutskick som ser ut att komma från Loopia

(This blog post will follow in Swedish, Norwegian and English.)

Tips! Läs också vår guide ”Hur vet jag om jag har fått ett phishing-/nätfiskemeddelande?”

Har du fått ett mail från någon som utger sig för att vara “Loopia AB” och som uppmanar dig att verifiera e-postadressen för något av dina domännamn? VARNING! Det rör sig om nätfiske (phishing), som i det här fallet har siktet inställt på kunder till Loopia.  

Utskicket är väldigt likt det legitima utskick som görs i samband med att en domän registreras/byter ägare och du ombeds att verifiera din e-postadress. I utskicket från Loopia räcker det dock med att klicka på länken till skillnad från detta falska utskick som också kräver en inloggning i syfte att komma åt dina inloggningsuppgifter hos Loopia och få fri tillgång till dina tjänster.

Hur undviker jag att drabbas?

 1. Dubbelkolla alltid avsändaren. Är du osäker på om mailet verkligen kommer från oss på Loopia? Tveka inte att kontakta oss på support@loopia.se. Vidarebefordra gärna mailet så kan vi snabbt och enkelt se om det är falskt eller inte.
 2. Kontrollera alltid att adressfältet stämmer innan du loggar in i din Loopia Kundzon eller i Loopia Webbmail med dina användaruppgifter. Korrekta adressfält för inloggning är: https://www.loopia.se/loggain/ samt https://webmail.loopia.se/.
BankID logotyp
 1. Tillåt endast inloggning via BankID till din Loopia Kundzon. Jämfört med den traditionella inloggningen med användarnamn/lösenord är det både…

  …säkrare då tvåfaktorsautentisering höjer säkerheten rejält på din inloggning eftersom den som loggar in både måste ha både personnummer, lösenord och ett giltigt certifikat för ditt BankID.
  …och enklare då du inte behöver komma ihåg varken användarnamn eller lösenord för ditt/dina Loopia-konton. Du använder istället ditt personnummer och samma lösenord som du använder till alla andra tjänster där du använder BankID.

» Så tillåter du enbart BankID-inloggningar till ditt Loopia-konto

Har du fått ett mail liknande detta?

Har du mottagit ett mail liknande detta och klickat på länken samt delat med dig av dina inloggningsuppgifter? Då bör du omgående logga in via loopia.se/loggain och byta lösenord till ditt Loopia-konto (eller allra helst aktivera funktionen att endast tillåta inloggning via BankID). Om du har utsatts för bedrägeri så kan du också vända dig till polisen med en anmälan.

» Läs mer om nätfiske (phishing) här

Exempel på ett falskt mail:


Advarsel om falsk e-post som ser ut til å komme fra Loopia

Tips! Les også guiden vår ”Hvordan vet jeg om jeg har mottatt en phishing-melding?”

Har du mottatt en e-post fra noen som hevder å være “Loopia AB” og ber deg bekrefte e-postadressen til et av domenenavnene dine? ADVARSEL! Dette er phishing, som i dette tilfellet har satt søkelyset på Loopia-kunder.

E-posten er veldig lik den legitime utsendelsen som gjøres i forbindelse med en domeneregistrering/eierskifte og du blir bedt om å bekrefte e-postadressen din. I e-posten fra Loopia er det imidlertid nok å klikke på lenken i motsetning til denne falske e-posten som også krever innlogging for å få tilgang til innloggingsinformasjonen din på Loopia og få fri tilgang til tjenestene dine.

Hvordan unngår jeg phishing?

 1. Kontroller alltid avsenderen. Er du ikke sikker på om e-posten virkelig kommer fra oss på Loopia? Ikke nøl med å kontakte oss på support@loopia.no. Videresend e-posten så vi raskt og enkelt kan se om den er falsk eller ikke.
 2. Kontroller alltid at adressefeltet er riktig før du logger deg på Loopia Kundesone eller Loopia Webbmail med brukerinformasjonen din. De riktige adressefeltene for innlogging er: https://www.loopia.no/logginn/ og https://webbmail.loopia.no/

Har du mottatt en e-post som denne?

Har du mottatt en e-post som denne og klikket på lenken og delt inloggingsinformasjonen din? Da bør du umiddelbart logge inn via loopia.no/logginn og endre passordet til Loopia-kontoen din. Hvis du har blitt utsatt for svindel, kan du også kontakte politiet med en rapport.

» Les mer om phishing på support.loopia.no

Eksempel på en falsk e-post:


Warning! Fake email claims to come from Loopia

Tips! Don’t miss our guide ”How do I know if I have received a scam/phishing email?”

Have you received an email from someone claiming to be “Loopia AB” asking you to verify the email address for one of your domains? WARNING! This is phishing, which in this case is aimed at Loopia’s customers.

The email is very similar to the legitimate email sent when registering a domain or changing a domain owner asking you to verify your email address. However, the real email from Loopia only requires you to click on the link to verify your email while this fake email also requires a login as an attempt to access your login credentials at Loopia and get free access to your services.

How do I avoid phishing?

 1. Always double-check the sender. Not sure if the email really comes from Loopia? Do not hesitate to contact us at support@loopia.com. Please forward the email so that we quickly and easily can see if it is fake or not.
 2. Always check that the address bar is correct before logging into Loopia Customer Zone or Loopia Webmail with your user credentials. The correct address fields for login are: https://www.loopia.com/login/ and https://webbmail.loopia.com/.

Have you received an email like this?

Have you received an email like this and clicked on the link and shared your login credentials? Then you should immediately log in via loopia.com/login and change password for your Loopia account. If you have been subjected to fraud, you can also contact the police with a report.

» Read more about phishing at support.loopia.com

Example of a fake email:

Dela detta inlägg:

2 svar på “Varning för falska e-postutskick som ser ut att komma från Loopia

 1. Hej Lars!
  Just nu skickas det en del falska mail som ser ut att komma från oss. Om så är fallet för dig kan jag inte svara på, men kontakta gärna vår support på support@loopia.se om du känner dig osäker.

  Mvh, Ellinor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vi finns här för dig - varje dag

Om du behöver hjälp finns vår prisvinnande support tillgänglig alla dagar, året runt, for att svara på frågor via telefon, e-post, chatt och sociala medier.

Kontakta oss