En kort guide till digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet handlar i grund och botten om att alla har lika rätt att ta del av information i samhället och använda digitala tjänster – oavsett funktionsförmåga. Är din hemsida tillgänglig för alla? Här går vi igenom begreppet och ger dig 5 tips på saker du kan göra för att öka din egen hemsidas digitala tillgänglighet!

Innehåll


Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet är en generell anpassning av en hemsida eller digital tjänst, så att alla – oavsett funktionsförmåga – kan använda den. Detta kan till exempel innebära att texten är lätt att läsa och förstå, att det går att navigera via tangentbord eller röststyrning, eller att det går att lyssna till innehållet via en skärmläsare.

Varför ska du göra din hemsida tillgänglig för alla?

Samhället blir allt mer digitaliserat. Därför är det viktigt att se till att ingen människa är hindrad från att använda digital service på grund av en funktionsnedsättning. Det är en mänsklig rättighet, som i mångt och mycket är skyddad av rådande lagstiftning.

Vi ser inte digital tillgänglighet som en anpassning bara för människor med funktionsnedsättningar, utan något som i grund och botten gynnar alla användare. Det som är nödvändigt för en, kan också vara användbart för en annan. Höga färgkontraster på en hemsida gör till exempel att innehållet blir lättare att läsa, oavsett om du har nedsatt syn eller inte. Dessutom får många människor en nedsatt funktionsförmåga vid någon tidpunkt i livet, på grund av till exempel ålder, olyckor eller sjukdomar.

Det tycker vi är väldigt bra anledningar att tillgänglighetsanpassa din hemsida, men om du inte håller med kanske något av det här kan övertyga dig:

  • Det ger dig nöjdare kunder, vilket ökar din konvertering.
  • Det förbättrar din SEO, vilket gör att du rankar högre i sökmotorer.

Vad säger lagen om digital tillgänglighet?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – den så kallade DOS-lagen – trädde i kraft 2019 i enlighet med EU:s Webbtillgänglighetsdirektiv. Under 2023 beslutade dock regeringen om en bredare lagstiftning baserad på de senaste EU-direktiven som kommer träda i kraft från 2025. Vi tänkte kika lite närmare på vad den nuvarande lagen omfattar i dagsläget, vad lagen kommer omfatta från 2025 och hur man uppnår kraven på digital tillgänglighet.

Vilka omfattas av lagen?

I dagsläget omfattar lagen i stort sett hela den offentliga sektorn. Detta inkluderar bland annat statliga och kommunala myndigheter, offentligt styrda organ och privata aktörer med offentlig finansiering, som skola och sjukvård. 

Vad omfattas av lagen?

Lagen omfattar alla tjänster och information som offentliga aktörer tillhandahåller genom en hemsida eller app. Dessa ska uppfylla kraven enligt en särskild europeisk standard, EN 301 549, som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Vi beskriver kraven i dessa lite längre ner i detta blogginlägg. Dessutom finns det bland annat krav på att tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse, som beskriver hur aktören lever upp till kraven.

Vad kommer gälla med den nya lagstiftningen?

Från den 28 juni 2025 kommer lagstiftningen omfatta fler aktörer. Det som avgör är vilken typ av produkt eller tjänst aktörerna tillhandahåller. Bland annat omfattar den tjänster inom elektronisk kommunikation, media och e-handel, samt produkter som datorer, läsplattor och interaktiva informationsterminaler. I övrigt gäller i stort sett samma krav som i den tidigare lagstiftningen, med vissa specifika krav för de omfattade tjänsterna och produkterna. 

I den nya lagstiftningen finns det också vissa undantag. Bland annat omfattar lagen inte helt och hållet så kallade mikroföretag, det vill säga företag som omsätter mindre än 2 miljoner euro och har färre än 10 anställda. Även om ditt företag är undantaget i den kommande lagstiftningen rekommenderar vi ändå att du börjar tillgänglighetsanpassa din hemsida. Vi har redan sett att regeringen breddat lagstiftningen en gång för att omfatta fler delar av samhället – det finns inget som säger att den inte kommer bli ännu bredare i framtiden.

Vad finns det för krav?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – och den kommande bredare lagstiftningen – bygger till stor del på EN 301 549, en europeisk standard för tillgänglighet och inkluderande design inom EU. EN-standarden bygger i sin tur på den internationella standarden för webbtillgänglighet – WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). För att följa riktlinjerna i EN 301 549 behöver du alltså uppfylla kriterierna i WCAG.

Kriterierna i WCAG

WCAG består av fyra principer med tillhörande riktlinjer som du alltså kan behöva följa enligt lag. Principerna säger att en hemsida eller digital tjänst ska vara:

  • Möjlig att uppfatta. Det innebär till exempel att det ska finnas alt-texter för bildmaterial.
  • Möjlig att hantera. Det innebär till exempel att alla ska kunna använda ett gränssnitt även om de inte använder en vanlig datormus.
  • Möjlig att begripa. Det innebär till exempel att texter ska vara lätta att läsa och förstå.
  • Robust. Det innebär till exempel att tjänsten går att använda med olika program, webbläsare, enheter eller tekniska hjälpmedel, som skärmläsare.

5 saker du kan göra för ökad digital tillgänglighet

Det finns massor av saker du kan göra för att öka den digitala tillgängligheten. Här är 5 mer eller mindre enkla saker du kan implementera för att tillgänglighetsanpassa din egen hemsida.

1. Beskrivande alt-texter

En alt-text är egentligen bara en kort text som beskriver bilderna och grafiken på din hemsida i textformat. Det är en koncis beskrivning av vad som finns i en bild eller vad en bild försöker förmedla. Alt-texten är nödvändig för att människor med nedsatt syn ska kunna förstå vad dina bilder föreställer. Dessutom använder sökmotorerna alt-texterna för att ranka din hemsida.

Att skriva alt-texter är dock inte helt enkelt. Några riktlinjer du kan följa är:

  • Håll dig till under 125 tecken.
  • Inkludera placering av objekt, färger, namn på människor, känslor och omgivningar.
  • Undvik emojis, färgbeskrivningar och uppenbara detaljer, som “Det här är en bild av…”. Helt enkelt sådant som inte är nödvändigt för att förstå poängen med bilden.

2. Logisk HTML-struktur

För att din hemsida ska kunna presenteras utan att information eller funktionalitet går förlorad måste du följa en logisk HTML-struktur. Det är nödvändigt för att en skärmläsare ska kunna tolka din hemsida och för att en användare ska kunna navigera utan att använda en datormus. Dessutom gillar sökmotorer den logiska strukturen, vilket förbättrar din ranking.

En av de enklaste förändringarna du kan göra är att säkerställa att du använder korrekta rubriker. Se till att du använder taggar i fallande ordning (H1, H2, H3 och så vidare) och inte bara ändrar storleken eller typsnittet på rubriken.

3. Färger med hög kontrast

De flesta skapar inte en helt vit hemsida med svart text, utan väljer färger som matchar varumärket när de etablerar sin digitala närvaro. Men vilka färger du väljer avgör också hur lätt det är att läsa av din hemsida. Om kontrasten mellan dina färger är för låg kan din hemsida rent av bli helt oläslig, oavsett om dina besökare har nedsatt syn eller inte.

Oavsett om du redan har en hemsida eller håller på att skapa en bör du alltså testa om kontrasten mellan dina färger är tillräckligt bra. Det är bara att söka på “Colour Contrast Checker” eller liknande i en sökmotor så får du upp flera gratis alternativ du kan använda.

4. Beskrivande knappar och länknamn

Ett tips när man skriver säljande CTA:s (eller Calls To Action) är att hålla texten så kort och koncis som möjligt. Men generiska namn på knappar och länkar gör det svårare för användare, som navigerar genom att hoppa mellan olika länkar, att förstå var på hemsidan de befinner sig. 

Därför bör du undvika att använda länknamn som “Läs mer” och istället vara tydlig med vart länken leder. Det är dessutom bättre för din sökmotoroptimering och ökar dina chanser att ranka högt i sökresultaten.

5. Tydliga formulär

Om du har ett formulär på din hemsida är det viktigt att även detta blir mer tillgängligt för alla. En person med synfel kan till exempel ha problem med att fylla i ett formulär korrekt om de inte får veta var och vad de fyllt i fel. Se till att fälten i dina formulär är tydligt markerade och att de har tydliga beskrivningar för att underlätta vid eventuella åtgärder.

Vissa hemsidor använder också tidsbegränsningar för att fylla i ett formulär eller genomföra ett köp. Men besökare med till exempel dyslexi kan behöva lite längre tid på sig. Om du väljer att ha en tidsbegränsning är det därför viktigt att du ger besökaren tillräckligt med tid att hinna slutföra uppgiften. Du kan också se till att de kan stänga av, pausa eller förlänga tidsbegränsningen vid behov.


Inte kommit igång med din hemsida ännu?

Vi har en rad olika lösningar som passar olika behov, mål och kunskaper. Välj mellan WordPress, Joomla eller vårt egna superenkla verktyg Loopia Sitebuilder. Där kommer du igång med din hemsida på en förmiddag – helt utan förkunskaper! Läs mer och jämför våra hemsidesverktyg här.

Vill du veta mer? Då kan du läsa massor av våra tips på hur du designar din egen hemsida här!

Dela detta inlägg:

Vi finns här för dig - varje dag

Om du behöver hjälp finns vår prisvinnande support tillgänglig alla dagar, året runt, for att svara på frågor via telefon, e-post, chatt och sociala medier.

Kontakta oss