25 nyckeltal att följa för att nå dina företagsmål

Du har säkerligen använt din magkänsla för att fatta ett viktigt beslut någon gång. Men om magkänslan är det enda du använder för att fatta beslut för ditt företag är det nog dags att tänka om. Något många framgångsrika företag har gemensamt är nämligen noggranna och regelbundna analyser som hjälper dem att nå sina företagsmål. Och en sådan analys kan inte göras utan relevanta nyckeltal. 

Om du precis har startat ditt företag kan det dock vara svårt att veta vilka nyckeltal du ska följa. Det finns nämligen hundratals olika nyckeltal och alla är långt ifrån relevanta för dig och ditt företag. Därför är det viktigt att du väljer nyckeltal som är kopplade till dina företagsmål och kommer kunna göra skillnad för företagets utveckling. Här kommer vi kortfattat gå igenom 5 grundläggande nyckeltal du kan följa för 5 olika företagsaspekter – din hemsida, din sökmotoroptimering, dina sociala medier, dina annonser och din kundsupport. Vissa av nyckeltalen går självklart att följa för mer än en aspekt av ditt företag. Välj ut de nyckeltal som känns relevanta för just dina företagsmål.

Innehåll


Nyckeltal för hemsidan

Det är svårt att säga exakt vilka nyckeltal du behöver följa för din hemsida, eftersom det helt beror på vilken typ av hemsida du har. Här tar vi därför upp några av de mest grundläggande nyckeltalen för hemsidor – unika besökare, trafikkällor, genomsnittlig sessionslängd, konverteringsgrad och avvisningsfrekvens.

1. Unika besökare

Vad: En person som har besökt en hemsida en eller flera gånger under den angivna tidsperioden, men bara räknas en gång oavsett hur många besök de gjort.

Varför: Ger bättre förståelse om dina besökare i form av räckvidd. Tillsammans med totalt antal besökare får du bättre förståelse för hur många som återvänder till din hemsida och därmed hur bra ditt innehåll är eller hur väl din sökmotoroptimering fungerar.

2. Trafikkällor

Vad: Var dina besökare kommer ifrån – vilken kanal som driver besökare till din hemsida, till exempel sökmotorer, annonser och sociala medier.

Varför: Hjälper dig förstå hur din hemsida presterar och hur effektiva dina annonser är, så att du kan förbättra och optimera dem i framtiden. Du kanske behöver ändra strategi och fokusera på andra kanaler än du tänkt.

3. Genomsnittlig sessionslängd

Vad: Den genomsnittliga tiden en besökare spenderar på din hemsida under en session.

Varför: Tillsammans med andra nyckeltal, som avvisningsfrekvens, kan du lättare avgöra hur effektiv din hemsida är och identifiera eventuella problemområden. Det gör att du kan optimera din hemsida och ger dig bättre förståelse för dina besökares beteenden.

4. Konverteringsgrad

Vad: Hur många av dina besökare som konverterar – det vill säga utför en önskad handling, som att göra ett köp eller prenumerera på ett nyhetsbrev – mätt i procent.

Varför: Gör att du kan identifiera effektivt innehåll och eventuella problemområden så att du kan optimera din hemsida, oavsett om konverteringsgraden är hög eller låg.

5. Bounce Rate

Vad: Andelen besökare som lämnar din hemsida efter att ha besökt en enda sida.

Varför: Hjälper dig att förstå hur din hemsida presterar och om det finns brister, som långsam laddtid, dålig design eller otydliga texter och CTA:s (call to actions). Tillsammans med andra nyckeltal kan du också förstå varför och därmed göra förbättringar.


Nyckeltal för sökmotoroptimering

Nyckeltal för sökmotoroptimering visar dig svart på vitt hur bra ditt arbete med SEO går och var det finns förbättringspotential. Om du vill bli bättre på SEO är de därför extremt viktiga att följa. Några grundläggande nyckeltal är organisk söktrafik, Clickthrough Rate och synlighet, samt indexerade sidor och webbplatshastighet.

1. Organisk söktrafik

Vad: Den trafik som kommer till din hemsida från obetalda källor, som Google.

Varför: Ger en indikation på hur ditt SEO-arbete presterar. En hög andel organisk söktrafik är nästan alltid bra, eftersom det generellt är mer kostnadseffektivt, ökar tilliten för varumärket och ger bättre konverteringsgrad än betald trafik.

2. Organisk Clickthrough Rate (CTR)

Vad: Andelen av de som sökt på ett sökord som klickar på din hemsida i sökresultaten.

Varför: Bra att hålla regelbunden koll på eftersom klickfrekvensen är en viktig rankingfaktor. Om klickfrekvensen ändras kan du göra justeringar eller dyka djupare i problemet för att minska risken att tappa ranking och trafik.

3. Organisk synlighet

Vad: Hur synlig din hemsida är i organiska sökresultat för vissa sökord, baserat på hur du rankar för sökorden i dagsläget och den uppskattade klickfrekvensen baserat på din ranking.

Varför: Låter dig utvärdera ditt SEO-arbete, så att du inte slösar bort din budget, tid eller potentiella kunder på sökord som inte kommer generera något. Du kan fatta beslut om vilka sökord du ska fokusera på, optimera din hemsida, och åtgärda eventuella SEO-problem.

4. Indexerade sidor

Vad: Hur många av dina sidor en sökmotor har i sitt index och därmed kan synas i sökresultaten för att driva organisk trafik.

Varför: Gör att du snabbt ser om du har problem med ditt SEO-arbete och kan åtgärda dem. Du vill att antalet indexerade sidor ökar i takt med att du publicerar nytt innehåll, men om antalet plötsligt förändras kan det vara en indikation på att något inte står rätt till.

5. Webbplatshastighet

Vad: Hur snabbt din hemsida laddar i olika webbläsare och på olika enheter.

Varför: Gör att du snabbt ser om du har problem med din hemsida som behöver åtgärdas. Googles algoritm tar bland annat hänsyn till webbplatshastighet när de rankar din hemsida, eftersom laddtiden påverkar besökarens användarupplevelse.


Nyckeltal för sociala medier

Idag använder de flesta företag sociala medier för att kommunicera med sina kunder. Men för att kunna få ut mesta möjliga av de olika plattformarna behöver de såklart följas upp. Några nyckeltal du kan följa för dina sociala medier är följare och tillväxt, engagemang, räckvidd, exponeringar och länkklick.

1. Följare och tillväxt

Vad: Det totala antalet följare och hur mycket ditt följarantal vuxit under en given tidsram.

Varför: Anses ofta vara en “vanity metric”, men berättar om hur det går för dig på sociala medier, både för ditt innehåll och din strategi i stort. Om tillväxten till exempel avstannar kan det vara dags att justera din strategi.

2. Engagemang

Vad: Mäter engagemanget ditt innehåll får i form av till exempel reaktioner, kommentarer och delningar.

Varför: Hjälper dig att avgöra om din strategi för sociala medier fungerar, om ditt innehåll resonerar med dina följare och om du kommunicerar effektivt. Om engagemanget minskar kan du behöva ändra till exempel typen av inlägg eller vilken dag och tid du publicerar.

3. Räckvidd

Vad: Antalet unika personer som sett ditt innehåll en eller flera gånger under den angivna tidsperioden, och som bara räknas en gång oavsett hur många gånger de sett det. 

Varför: Ger en indikation på hur många du når ut till och hjälper dig jämföra effektiviteten av olika inlägg för att förbättra din strategi och engagemang. Tillsammans med andelen följare och icke-följare i räckvidden ser du också om ditt innehåll gör bra ifrån sig i algoritmerna eller inte.

4. Exponeringar

Vad: Det totala antalet visningar ditt innehåll har fått, där alla visningar räknas oavsett om en person har sett innehållet mer än en gång.

Varför: Hjälper dig att optimera din strategi för sociala medier, eftersom du kan se om många går tillbaka till dina inlägg mer än en gång. Det gör att du kan satsa på rätt typ av innehåll för både dina nuvarande och potentiella följare.

5. Länkklick

Vad: Antalet klick dina inkluderade länkar får, till exempel från ett inlägg eller din profil.

Varför: Ger dig en indikation på hur väl olika typer av innehåll marknadsför ditt varumärke på sociala medier och hur effektivt det driver människor till dina andra kanaler.


Nyckeltal för annonser

Långt ifrån alla företag känner ett behov av att jobba med digital annonsering. Men om ditt företag gör det är det givetvis viktigt att följa upp hur annonserna går, så att du inte slösar bort pengar på en kanal som inte fungerar optimalt. Några nyckeltal du kan använda för att optimera din annonsering är leads, Cost per Acquisition, Clickthrough Rate, Customer Lifetime Value och Return on Investment.

1. Leads

Vad: En person som visar intresse för ditt företag, genom att till exempel fylla i ett formulär eller prenumerera på ditt nyhetsbrev, och därmed är sannolik att konvertera till en betalande kund.

Varför: Hjälper dig att förstå vilka av dina annonser som fungerar och att göra nödvändiga förändringar av annonser och strategier för att förbättra din konvertering.

2. Cost per Acquisition (CPA)

Vad: Kostnaden per förvärvad kund eller konvertering.

Varför: Hjälper dig att utvärdera hur lönsamma och framgångsrika dina annonser är. Det gör att du kan identifiera problemområden som inte presterar, förfina din strategi och fördela din budget mer effektivt.

3. Clickthrough Rate (CTR)

Vad: Andeln klick en specifik annons genererat jämfört med antalet gånger annonsen visades.

Varför: Visar hur effektivt dina annonser genererar intresse och engagemang bland din målgrupp. Ger en indikation på problem och förbättringsområden.

4. Customer Lifetime Value (CLV)

Vad: Genomsnittliga förväntade intäkter från en kund över tid baserat på hur ofta de handlar och hur många år de fortsätter vara kunder.

Varför: Hjälper dig att förstå det långsiktiga värdet av dina kunder, eftersom det ger en djupare inblick i vad det kostar att få och behålla kunder. Tillsammans med CPA kan du avgöra om dina annonser är lönsamma och därmed skapa välinformerade annonsstrategier.

5. Return on Investment (ROI)

Vad: Kostnaden av dina annonser jämfört med intäkterna från dem.

Varför: Visar hur effektiva dina annonser är och hjälper dig därmed att ta datadrivna beslut om din annonsstrategi. Gör att du kan identifiera vilka annonser som levererar bäst resultat och fördela resurser mer effektivt.


Nyckeltal för kundsupport

Om du har ett supportteam dina kunder kan kontakta med sina frågor är det bra att följa upp hur det går för teamet. Det kan hjälpa dig att identifiera hinder och problem, optimera processer och öka kundnöjdheten. Några nyckeltal du kan använda är genomsnittlig svarstid, Customer Satisfaction, Net Promoter Score, First Contact Resolution och Average Handle Time.

1. Genomsnittlig svarstid

Vad: Genomsnittlig tid det tar för supporten att svara på ett ärende.

Varför: Hjälper dig att identifiera och lösa problem och hinder din support upplever. Snabba svar gör dessutom att kunderna känner sig värdesatta och ökar därför kundnöjdheten.

2. Customer Satisfaction (CSAT)

Vad: Nöjdhetsgraden hos dina kunder.

Varför: Ger dig en överblick av hur din kundnöjdhet förändras över tid, så att du kan identifiera och förbättra problemområden. Hjälper dig dessutom ta mer informerade beslut, förbättra dina resultat och öka din omsättning, eftersom nöjda kunder i större utsträckning återvänder.

3. Net Promoter Score (NPS)

Vad: Kundernas förväntade lojalitet baserat på kundnöjdhet och framtida köppotential.

Varför: Låter dig mäta kundupplevelsen och hjälper dig samtidigt förutsäga framtida kundrelationer och tillväxten av ditt företag. Låter dig snabbare identifiera trender och förbättringsområden, vilket gör att du kan satsa på rätt insatser vid rätt tidpunkter.

4. First Contact Resolution (FCR)

Vad: Lösningsgraden vid en kunds första kontakt med ett supportteam, och därmed supportens förmåga att lösa kundproblem i ett tidigt skede.

Varför: Hjälper dig möta kundförväntningar, öka kundnöjdheten och förbättra din servicekvalitet. Gör att du snabbt kan identifiera problem och förbättringsområden, och hjälper dig avgöra om du oavsiktligt orsakar ytterligare frustrationer för dina kunder eller inte.

5. Average Handle Time (AHT)

Vad: Genomsnittlig hanteringstid för ett ärende från start till slut.

Varför: Hjälper dig att optimera interna processer utan att komprissa med servicekvalitet. En kort AHT kan öka kundnöjdheten, så länge din support inte skyndar sig för att avsluta ett ärende utan att problemet egentligen är löst.


Vill du veta mer om analys och statistik?

Läs även vårt inlägg “Webbanalys för nybörjare”!

Dela detta inlägg:

Vi finns här för dig - varje dag

Om du behöver hjälp finns vår prisvinnande support tillgänglig alla dagar, året runt, for att svara på frågor via telefon, e-post, chatt och sociala medier.

Kontakta oss