Statistik für alle!

Svensk Internetstatistik är ett frivilligt register med besöksdata från svenska webbsidor. Tanken med registret är att denna information, som samlas in från Google Analytics, ska vara till gagn för bland annat annonsörer för vilka korrekt besöksstatistik är mycket viktig. Sen att alla andra tycker statistik är spännande också, det är ju bara en bonus. 😉 […]

Läs mer … from Statistik für alle!

Dela detta inlägg: