Etikettarkiv: nas

Uppdaterat e-postsystem

När folk frågar vad vi gör så säger vi att vi hostar webbplatser. Trots det så är hostningen av e-post minst lika viktig, om inte viktigare. E-posten bara ska fungera.

I och med en kontinuerlig ström nya kunder och ökad e-postanvändning så har e-postjänsten dessvärre dragits med vissa skalproblem under året, vilket vid tillfällen gjort tjänsten olidligt långsam. För att råda bot på detta har vi sedan en tid tillbaka rustat upp e-postsystemet ordentligt. Läs mer

Dela detta inlägg:

Att återställa webbdata från backup

Den nya lagringlösning som vi introducerade i höstas innebär många fördelar jämfört med den gamla. Bland annat hanteras backuper (säkerhetskopior) på ett betydligt smidigare sätt än tidigare. När vi lanserar den nya versionen av Loopia Kundzon kommer därför en mängd matnyttiga finesser i detta ämne att erbjudas, men redan nu kan du som kund dra praktisk nytta av systemet. Exempelvis kan du redan idag, helt på egen hand, återställa webbdata från backup – direkt i ditt FTP-program (1).

När du är inloggad i ditt FTP-program så listas alla dina hemsidor som varsinn mapp:

drwx------  5 80    www    4096 Oct 24 13:55 .
drwx------  5 80    www    4096 Oct 24 13:55 ..
drwx------  3 80    0     4096 Oct 24 13:55 loopia.se
drwx------  3 80    0     4096 Oct 23 08:52 blogg.loopia.se

Gå här in i den dolda mappen .snapshot. Du ser den inte i ditt FTP-programs fillistning, men anger du manuellt att du vill gå in i denna mapp, så kommer FTP-servern tillåta detta. Du blir då presenterad följande mappar:

ftp> cd .snapshot
250 OK. Current directory is /.snapshot
ftp> dir
227 Entering Passive Mode
150 Accepted data connection
drwxrwxrwx  21 0    0     4096 Jan 17 08:00 .
drwx------  8 80    0     4096 Jan 16 00:03 ..
drwx------  7 80    0     4096 Jan 16 00:03 hourly.0
drwx------  7 80    0     4096 Jan 16 00:03 hourly.1
drwx------  7 80    0     4096 Jan 16 00:03 hourly.2
drwx------  7 80    0     4096 Jan 16 00:03 hourly.3
drwx------  7 80    0     4096 Jan 16 00:03 hourly.4
drwx------  7 80    0     4096 Jan 13 17:42 hourly.5
drwx------  7 80    0     4096 Jan 13 17:42 hourly.6
drwx------  7 80    0     4096 Jan 13 17:42 hourly.7
drwx------  7 80    0     4096 Jan 16 00:03 nightly.0
drwx------  7 80    0     4096 Jan 15 21:18 nightly.1
drwx------  7 80    0     4096 Jan 13 17:42 nightly.2
drwx------  7 80    0     4096 Jan 11 13:28 nightly.3
drwx------  7 80    0     4096 Jan 11 13:28 nightly.4
drwx------  7 80    0     4096 Jan 8 21:32 nightly.5
drwx------  7 80    0     4096 Jan 8 21:32 nightly.6
drwx------  7 80    0     4096 Jan 13 17:42 weekly.0
drwx------  7 80    0     4096 Dec 30 20:43 weekly.1
drwx------  7 80    0     4096 Dec 30 20:43 weekly.2
drwx------  6 80    0     4096 Oct 30 11:54 weekly.3

Varje mapp motsvarar en så kallad snapshot, dvs en backup. I dessa finns alltså en komplett backup av ditt webbmaterial. Varje dygn tas fyra snapshots (2). De åtta snapshotsen från de senaste 48 timmarna kallas hourly.0 – hourly.7. Mappen hourly.0 innehåller den senast tagna snapshoten. Så snart en ny snapshot tagits skjuts de tidigare snapshotsen ned i hierarkin. Innehållet i hourly.0 flyttas alltså till hourly.1, osv. På samma sätt lagras det sju dagliga snapshots i mapparna nightly.0 – nightly.6 och fyra veckovisa snapshots i weekly.0weekly.3.

Du har alltså möjlighet att återställa webbdata från olika tidpunkter från de senaste fyra veckorna, med något längre mellanrum ju längre bakåt i tiden du behöver data ifrån.

Värt att notera är att alla dina FTP-mappar innehåller en .snapshot-mapp som motsvarar innehållet från just den mapp du befinner dig i (och dess undermappar). Du behöver alltså inte befinna dig i rot-mappen för att återställa data i en specifik undermapp, utan kan arbeta direkt i den mapp som är av intresse.

En detaljerad steg för steg-beskrivning om hur du kan återställa data med detta system hittar du i vår kunskapsdatabas på denna adress.

 1. Denna funktionalitet är tillgänglig för alla som idag har sitt webbdata på vårt nya lagringssystem. Det gäller bland annat alla nya kunder sedan slutet av september 2007 samt en stor mängd äldre kunder. Övriga kunder flyttas kontinuerligt över till det nya systemet. Om du vill kontrollera huruvida din webbsida ligger på vårt nya lagringssystem eller ej, logga då in i Loopia Kundzon, välj Administrera → FTP-inställningar. Om du precis ovanför rubriken ”Standard FTP-konto” har möjlighet att välja Windows eller UNIX som plattform så är din sajt inte ännu överflyttad utan kommer bli det inom kort.
 2. Snapshotsen markerade som hourly tas vid tidpunkterna 08, 12, 16 och 20. Snapshotsen markerade som nightly tas vid midnatt och de markerade som weekly tas natten till måndagar.
Dela detta inlägg:

ASP.NET och omkompileringar

I samband med att vi i höstas introducerade vår nya lagringsplattform så stängdes den dynamiska omkompileringen av ASP.NET-applikationer av, något som innebär att ASP.NET-applikationer som uppdateras ej automatiskt kompileras om. Istället ersattes detta med ett system som periodiskt omkompilerar alla applikationer.

Anledningen till detta är att kontrollen som ASP.NET gör mot disk för att se om applikationer uppdaterats eller ej fungerar ineffektivt mot en NAS till skillnad mot webbservrarnas lokala hårddiskar. Network Appliance som tillverkat våra NAS-maskiner meddelar att man sannolikt kan komma att lösa detta i en senare version av sitt operativsystem, men i dagsläget är alltså så inte fallet.

För att råda bot på detta har vi i dagarna lagt in en manuell omstartsfunktion i Loopia Kundzon. Den finns tillgänglig för alla som har Windows som plattform för en eller flera av sina domäner. Du når den i Loopia Kundzon under menyn AdministreradomännamnASP.NET.

Dela detta inlägg: