Etikettarkiv: förnyelse

Fakturan och miljön

När du första gången beställer ett domännamn eller webbhotellspaket av oss, får du välja om du önskar få dina användaruppgifter och fakturor via e-post eller via vanlig post.

Under 2007 har antalet utskick av användaruppgifter och fakturor formligen exploderat. Detta är givetvis jätteroligt, för det innebär att verksamheten går bra. Men trots att endast 16 % av alla fakturautskick går via post (de flesta av våra kunder har alltså valt e-postfakturering, vilket är toppen) så ser den dagliga posthögen ut ungefär så här när brevbäraren kommer varje eftermiddag:

post.jpg

Hur kan vi då hjälpas åt för att minska den onödiga belastning på miljön som alla dessa brev innebär?

Här på Loopia håller vi för närvarande på att undersöka möjligheten att mer sällan fakturera förnyelser av domännamn och webbhotell. De som exempelvis har många domännamn kommer då få färre fakturor, men istället faktureras flera domäner åt gången. På så vis minskas både antalet transporter från oss samt antalet försändelser i sig.

För att ytterligare minska mängden post uppmuntrar vi nu även dig som kund att välja e-postfakturering framför den ordinarie postfaktureringen. Är du domänkund så slipper du då dessutom postavgiften. E-postfakturor är alltså något både du och miljön tjänar på.

Om du vill byta faktureringsmetod, kontakta då vår supportavdelning. Enklast är att skicka ett e-postmeddelande till support@loopia.se där du uppger ditt kundnummer och anger att du vill byta till e-postfakturering.

Från och med idag har Loopia genom våra ägare Mamut gått med i programmet Grön IT, då vi ser det som naturligt att få in ett miljöperspektiv i allt vi gör. Detta är alltså bara en av många åtgärder vi kommer ta tag i för att dra vårt strå till miljöstacken.

Dela detta inlägg:

Förenklad hantering av .se-domäner

Som några av er kanske redan har snappat upp så kommer .SE (II-stiftelsen) vid årskiftet 2008 / 2009 att övergå till en ny affärsmodell. Denna är mer lik modellen som gäller för generiska toppdomäner som .com, .net, .org med flera.

Affärsmodellen går ut på att dagens ”ombud” övergår till att vara ”registrarer”.

Vad betyder då detta? Jo, det innebär att varje företag som är registrar till .SE självt har möjlighet att i större grad hantera de domännamn som dess kunder registrerar.

Detta i sig innebär att vi kan ge dig som kund mer djupgående hjälp och support samt att vi exempelvis kan hantera förnyelse av dessa domännamn på ett mer effektivt sätt än idag.

En annan positiv effekt av denna ändring är att vi kommer att kunna sänka priset på dessa domännamn både gällande nyregistrering och förnyelse. Vi kommer alltså även i framtiden att vara ett kostnadseffektivt val jämfört med många av våra konkurrenter.

Orsaken till att vi redan nu, nästan ett år innan övergången, informerar er om detta är först och främst att vi vill att ni ska vara medvetna om vad som händer på domännamnsmarknaden men också att vi vill belysa vad som kommer att hända innan vi är där.

Först ut, med start idag, den 6:e februari, så kan alla domännamnsinnehavare börja välja vilken ”registrar” de vill ha sina domännamn hos efter att denna övergång är klar. Detta val kommer till att börja med endast att kunna göras via ett ombud i samband med nyregistrering samt via .SEs kontrollpanel (domänhanteraren) för existerande domännamn.

Väl inloggad i domänhanteraren kommer valet att göras synligt direkt. Om du bara har domännamn via ett ombud så kommer detta att vara förvalt så att endast ett klick behövs för att indikera alla domännamn i kontot mot det ombudet. Har du istället domännamn via fler än ett ombud så kommer du att få indikera dessa separat.

Vi ser givetvis gärna att du redan nu indikerar att du vill ha oss som din registrar i framtiden. Om du inte gör ett aktivt val kommer .SE att sköta förnyelsen av de domännamn som är registrerade innan 2008-02-07. Detta innebär en högre årskostnad för dig som domäninnehavare.

Uppdatering 2008-02-07: En artikel som beskriver tillvägagångssättet finner du nu i vår kunskapsdatabas.

Om du vill ha mer utförliga instruktioner för hur du indikerar oss så är du givetvis varmt välkommen att kontakta vår tekniska support på support@loopia.se eller via telefon på 021-12 82 22.

Dela detta inlägg:

Förnyelse av .se-domännamn

Det har på senare tid skrivits en del i media om problem med förnyelser av .se-domännamn. Vi på Loopia företräder de flesta av våra kunder i de här ärendena och har därför inte upplevt så mycket av detta.

Däremot finns det sedan en längre tid ett annat problem med förnyelser av .se-domännamn. Jag tänkte därför med detta inlägg förklara vad problemet består i och hur man undviker det.

Först några begrepp och lite historik. Som tidigare nämnts hanterar Loopia förnyelsen av våra kunders .se-domännamn. Detta kallas av oss och av .SE för samavisering, en tjänst som funnits i ett par år. När tjänsten lanserades så innehöll den redan från start ett stort problem.

Dåvarande Nic-SE (numera .SE) räknade med att ombuden skulle rapportera vilka domännamn som skulle förnyas så långt som upp till 60 dagar innan de löpte ut. De som gillar matematik förstår att detta, med våra faktureringsrutiner, skulle innebära att vi i så fall behövde fakturera kunden 120 dagar (!) innan ett domännamn löpte ut.

Efter en stor mängd e-postkorrespondens, telefonsamtal och möten mellan oss och dåvarande Nic-SE så strukturerades denna rutin om till nuvarande form, en form som är ett modifierat förslag från undertecknad. Förslaget ökade avsevärt den tid som ombuden har på sig att rapportera vilka domännamn som ska förnyas.

Nu har vi nått problemet som inte löstes. Domännamn som skall förnyas under en specifik månad måste ombuden i dagens läge rapportera in senast den fjärde samma månad. Om detta är en helgdag så måste det göras innan dess. Om vi nu räknar med att loopia.se löper ut den 31 december och att vi fakturerar denna domän 60 dagar innan med 30 dagars betalningsvillkor så betyder detta att vi måste rapportera förnyelsen till .SE endast några dagar efter att fakturan löpt ut. Någon påminnelse är det alltså inte att tala om.

Väljer man då dessutom att betala denna via giro så måste vi lägga på ungefär tre bankdagar på betalningen. Infaller denna på en helgdag så blir det ytterligare dagar att räkna med och vi är då sannolikt förbi den omtalade (och jag citerar ett större antal science fiction-filmer) point of no return.

Alltså, för att beskriva problemet mer direkt:

.se-domännamn som löper ut i slutet av en månad riskerar att falla ur förnyelserutinen trots att kunden betalat dem i sista sekund. Min rekommendation till alla som innehar ett domännamn är att, oavsett vilket domännamn det gäller, så bör du betala detta snarast möjligt. Använd gärna teknikens under (kontokort) för att göra detta eftersom du då slipper bankens hanteringstid.

Om just du skulle råka ut för problemet i fråga så kommer du att märka detta. Detta då .SE alltid skickar ut en påminnelse till dig om vi avanmäler vårt ansvar för förnyelse. Alltså, om du har betalat en faktura för din .se-domän till oss och ändå får en faktura från .SE så bör du betala denna och snarast kontakta oss så ser vi till att återbetala den summa du betalat oss.

Dela detta inlägg: